All news

ELAZIĞ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV TÜFEĞİ İHALE İLANI

Şubat 12, 2019

İ          L          A          N

T.C. TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI

XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- ELAZIĞ  ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO

BULUNDUĞU YER

CİNSİ

MARKASI

SERİ NO

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNAT %20

İ       H       A       L       E

İLİ

İLÇESİ

TARİHİ

SAATİ

1

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

FUMSAN

97640

  80.00

16,00

13.03.2019

08.30

2

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

MERTMAK

11.0977

135.00

27,00

13.03.2019

08.45

3

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

VURSAN

729045

185.00

37,00

13.03.2019

09.00

4

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ALTAY

11105450

200.00

40,00

13.03.2019

09,15

5

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

HUĞSAN HUĞLU

108029

100.00

20,00

13.03.2019

09,30

6

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ATA ARMS

13/02462

565.00

113,00

13.03.2019

09,45

7

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

HUĞLU

11A6125

385.00

77,00

13.03.2019

10,00

8

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

SARSILMAZ

T1102-16M00037

665.00

133,00

13.03.2019

10,15

9

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

SARSILMAZ CONCORD

09M02191

650.00

130,00

13.03.2019

10,30

10

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ATA ARMS

12/01443

615.00

123,00

13.03.2019

10,45

11

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ATA ARMS

11/09880

100.00

20,00

13.03.2019

11,00

12

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

SARSILMAZ CONCORD

T1102-030K11576

365.00

73,00

13.03.2019

11,15

13

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

MAREZ EJDER

2053

300.00

60,00

13.03.2019

11,30

14

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ATA ARMS

11/16478

565.00

113,00

13.03.2019

11.45

15

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

LAMBER

1303-01721-001270

200.00

40,00

13.03.2019

13,30

16

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ALTAY SP.

A745288

185.00

37,00

13.03.2019

13,45

17

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

KRAL QUEEN

Y13681

265.00

53,00

13.03.2019

14,00

18

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

SAKA POİNTER

12-00839

185.00

37,00

13.03.2019

14,15

19

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

ÜZÜMLÜ EFSANE

35035

100.00

20,00

13.03.2019

14,30

20

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

EFSANE MAGNUM

16-0060

185.00

37,00

13.03.2019

14,45

21

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

HUĞLU KİNETİK

401-12A4368

285.00

57,00

13.03.2019

15,00

22

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

HUĞLU RENOVA

17R1495

565.00

113,00

13.03.2019

15,15

23

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

SARSILMAZ CONCORD

08M02576

300.00

60,00

13.03.2019

15,30

24

ELAZIĞ

MERKEZ

Otomatik  av tüfeği

HUĞLU RENOVA

17R0797

665.00

133.00

13.03.2019

15,45

1- Mülkiyeti Kamuya geçirilmiş bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin  satışları; 2886 Sayılı Yasanın  51/a. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile  13.03.2019 tarihinde  saat 08,30 'da başlanarak ilanda belirtilen Dosya numarası sırası ile Tarım ve Orman Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü   Elazığ İl Şube Müdürlüğü ihale salonunda; teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-  İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için, "Geçerli Av Tüfeği Satıcılık (Bayilik) Belgesi" veya "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgelerinden " birini vermeleri zorunludur.  Katılımcılar ayrıca tebligat için Türkiye'de adres beyan etmeleri, T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Tüzel Kişiliklerin Vergi Kimlik Numarası bildirmesi), satın almak istediği tüfeğe ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını (geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının olması) ve ihale şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna vermek zorundadırlar.       

3-   İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü   Elazığ İl Şube Müdürlüğü Muhasebe biriminden ücretsiz olarak alınabilir.

          4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Sözleşme  ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

         5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ve ita amirinin onayı doğrultusunda  %20 oranında geçici teminat alınacaktır. Geçici teminatların  Şube Müdürlüğümüzün T.C Ziraat Bankası Fırat  Şubesi Nezdindeki TR04 0001 0015 8657 3613 5950 04 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. Geçici teminatı banka hesabına yatırırken açıklama kısmına hangi tüfek için ihaleye girilecek ise o tüfeğin Markası ve Seri Numarası yazdırılacaktır.   

          6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

              İlan olunur.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark