All news

TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ, GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU...

Mart 07, 2018

 

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav Sonuçları

 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli, geçici işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğ ile Bakanlık Makamının 19.02.2018 tarihli ve 04 sayılı Olur’unda belirtilen kriterler dâhilinde 05.03.2018 tarihinde yapılan sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Sınavların Sonuçlarına itiraz söz konusu Tebliğin 6. Maddesi doğrultusunda ilan tarihinden itibaren 4(dört) gün olarak öngörülmüştür.

 

İlan olunur. 07.03.2018

 

  

 

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

SINAV SONUCU

1

Abdullah YALÇIN

410*****544

       Başarılı

2

Ahmet DEMİROK

527*****668

Başarılı

3

Emre UĞUZ

214*****590

Başarılı

4

Hasan OKUDAN

697*****740

Başarılı

5

Kadir AKTAŞ

290*****592

Başarılı

6

Mehmet ÖĞEÇ

343*****404

Başarılı

7

Mevlüt ARIK

631*****212

Başarılı

8

Mevlüt EVCİL

140*****552

Başarılı

9

Mevlüt ÖZTAŞ

224*****858

Başarılı

10

Osman ŞİMŞEK

473*****492

Başarılı

11

Yasin PARLAK

374*****110

Başarılı

 

                                                                                                         

Geçici İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

SIRA NO

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

SINAV SONUCU

1

Atilay TÜRK

525*****644

Başarılı

2

Canan ERTAŞ

474*****518

Başarılı

3

Hüseyin SAYAN

578*****726

Başarılı

  

                                                                                                                                                    MÜDÜRİYET


TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ, GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU...

TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ, GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İLE İLGİLİ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU...

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark