Skip Navigation Links8. Bölge Müdürlüğü > Bağlı Şubeler > Karaman Şube Müdürlüğü > Karaman Şube MüdürlüğüVIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2011-2015 YILLARI DEVLET GENEL AVLAK 
TESPİT VE TESCİL FAALİYETLERİMİZ2012-2013 YILI FAALİYETLERİMİZ


YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR:

A) AV – YABAN HAYATI ÇALIŞMALARI:  

 

Yıl

 Avcı Eğitim Kursu

(Adet)

Eğitilen Avcı Sayısı 

(Adet)

Verilen Avcılık Belgesi

(Adet) 

 Verilen Avlanma Pulu

(Adet)

 Yapılan Yasal işlem Sayısı

(Adet)

Yakalanan Av Malz.

Tüfek-Araç

(Adet)

Uygulanan İdari Para Cezası 

(TL)

Uygulanan Tazminat Miktarı

(TL) 

2005

17

540

227

277

25

27

18,647.58

2,560.00

2006

9

287

135

234

27

18+3

18,980.00

3,250.00

2007

7

222

157

460

59

35+5

49,098.00

18,050.00

2008

15

450

195

819

17

4

6,327.00

8,350.00

2009

7

226

186

669

19

19

11,246.00

1,950.00

2010

12

392

233

1,021

54

13+4

23,707.00

10,900.00

2011

8

299

243

1,116

45

17+2

23,829.00

8,600.00

2012

12

367

158

1,149

80

23

42,572.00 

31,450.00 

2013

0

0

6

0

37

8

20,936.00

10,050.00

TOPLAM

87

2,783

1,539

5,745

364

T: 166

217,984.58

95,660.00

A: 14


a)    Koruma ve Kontrol Çalışmaları: İlimizde usulsüz ve bilinçsiz avlanmanın engellenmesi ve av yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için il genelindeki avlaklarda periyodik olarak koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülmektedir. Koruma ve kontrol faaliyetlerinde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ve Jandarma Karakolları ile işbirliği yapılmaktadır.


Yapılan koruma faaliyetleri ve denetimleri sonucunda; 1 Temmuz 2003 tarihli 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yasak ve usulsüz avlanma sebebiyle ilimizde, 2013 yılı itibariyle 364 kişi hakkında tutanak düzenlenerek yasal işlem yapılmıştır.


b) Av ve Yaban Hayvanlarına Besin Takviyesi Çalışmaları: Şube Müdürlüğümüzce, olumsuz hava koşullarının yaşandığı günlerde av ve yaban hayvanları için doğaya yem, yonca ve sakatat takviyesi yapılmaktadır. 2012 yılında ilimizin muhtelif av ve yaban hayat sahalarına; 5.210 kg yem (buğday kırığı), 1.100 kg Sakatat, 1.450 kg pazarlardan toplanan sebze, 1.600 kg saman, 4.400 kg ot-yonca olmak üzere toplam 13.760 kg besin takviyesi yapılmıştır.
a) Av Turizmi Faaliyetleri: İlimiz coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. İlimiz ormanları ve avlaklarında düzenlenecek Av Turizmi için, "Kara Avcılığı Kanunu" ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Karaman Şube Müdürlüğümüzün denetiminde 2012 yılında Av Turizmi kapsamında Gönye Turizm ve Seyahat Acentesi aracılığı ile 31(otuz bir)adet yabancı avcıya Ermenek ve Başyayla ilçeleri köylerinin hudutları içerisinde Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı organizasyonu yapılmıştır.  Yapılan av organizasyonları sonucunda; hem bağ ve bahçelere zarar veren yaban domuzu popülasyonu ile mücadele edilmiş, hem de yaban domuzu vurulan köylere katkı payı aktarılmıştır.d) Avcı Eğitimi Faaliyetleri, Avcılık Belgesi verilmesi ve Avlanma pulu satışları: Bilinçli ve yasal avcılığın geliştirilmesi, av yaban hayatı alanları ve çevrenin öğretilmesi, avcıların avcılıkla ilgili mevzuat konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri işbirliği ile Avcı Eğitimi Kursları verilmektedir. Bu kapsamda 2012 yılı sonu itibariyle ilimizde toplam 87 adet (seksen yedi) avcı eğitimi kurs düzenlenmiştir. Bu kurslara 2,783 kişinin katılımı sağlanmış olup, kursa katılarak başarılı olan 1,547 avcı adayına “Avcı Eğitim Sertifikası” verilmiştir.İl şube müdürlüğümüze yeterli müracaat olması halinde; ilçelere, kasabalara ve köylere de gidilerek avcı eğitim kursları düzenlenmektedir.    

Avcılığın yasalara uygun, bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapılması, avcılık yapan kişilerin kayıt altına alınması için, avcı eğitimi kursuna katılarak sertifika alan kişilere avcılık yapabilmeleri için İl Şube Müdürlüğümüzce “Avcılık Belgesi” verilmekte ve avlanma pulu satışı yapılmaktadır. 2012 yılı sonu itibariyle 1,547 kişiye “Avcılık Belgesi” verilmiş olup, 2012 – 2013 av sezonunda,  1,149 kişi toplam 66.185.00 TL. ücret ödeyerek Avlanma Pulu almıştır.

İlimizdeki avcılık yapan kişiler ve avcı potansiyeli dikkate alındığında bu rakamların düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple, kayıtlı ve bilinçli avcılık yapan kişilerin sayısı artırılarak avlanma pulu satışlarının önümüzdeki av sezonunda 1.500 adet ve daha sonraki yıllarda ise 2.000 adede çıkarılması hedeflenmektedir.

Av– Yaban Hayatı faaliyetlerinden, 2013 yılı içerisinde 86.500.00 TL. gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.e) Etüt Envanter Çalışmaları: İlimizdeki av ve yaban hayvanlarının populasyon durumunun tespiti açısından her yıl envanter çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle Karadağ Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası (Anadolu Yaban Koyunu v.b.) ve Nunu Vadisi Devlet Avlağı(Yaban Keçisi v.b.) sahalarında envanter çalışmaları yapılmaktadır.

 

Anadolu Yaban Koyunu 2005-2012 Yılları Envanter Sonuçları:

1)Anadolu Yaban Koyununun Eski Yaşam Alanlarına Yeniden Yerleştirilmesi;

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce, 2004 yılında başlatılan ''Anadolu Yaban Koyununun Eski Yaşam Alanlarına Yeniden Yerleştirilmesi'' projesi kapsamında 2005 yılında Konya-Bozdağ'daki üretme istasyonundan alınan 61 adet yaban koyunu eski anavatanları olan Karaman-Karadağ’daki doğal yaşam alanlarına yerleştirilmiştir.

Orta Anadolu’da 1000-1700 metre yükseklikte kayalık ve engebeli alanlarda yaşayan Anadolu yaban koyunları, Konya Bozdağ'da başlatılan  ''Anadolu Yaban Koyununun Eski Yaşam Alanlarına Yeniden Yerleştirilmesi'' Projesi kapsamında, ilk uyum aşamasında 2007 yılı envanter çalışmalarında yaban koyunu sayısı 14’e kadar düşmüştür. 2007 ve 2009 yılı envanter çalışmalarında 14, 2010 yılı envanter çalışmasında 21, 2011 yılı envanter çalışmasında ise 34 sayısına ulaşılmıştır. Sayılarının giderek arttığı tespit edilen Anadolu Yaban Koyunlarının Karaman Karadağ mevkinde doğal ortama uyum sağladıkları görülmektedir.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu Yaban Koyunlarının Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine tekrar kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonuç vermeye başlamıştır.

27-29.11.2012 Tarihlerinde, Karaman-Karadağ’ın muhtelif mevkilerinde yapılan Anadolu Yaban Koyunu envanter çalışması neticelerine göre;


      YILLAR

CİNSİ

ENVANTER SONUCU

       Yılların Toplamı (Adet)

AÇIKLAMA

     Koç (adet)

       Koyun (adet)

      Kuzu (adet)

  2005

        Anadolu Yaban Koyunu

10

27

12

49

         Envanter Sonucu

  2006

        Anadolu Yaban Koyunu

11

22

4

37

         Envanter Sonucu

  2007

        Anadolu Yaban Koyunu

4

6

4

14

         Envanter Sonucu

  2008

        Anadolu Yaban Koyunu

3

5

6

14

         Envanter Sonucu

  2009

        Anadolu Yaban Koyunu

3

5

6

14

         Envanter Sonucu

  2010

        Anadolu Yaban Koyunu

2

14

5

21

         Envanter Sonucu

  2011

        Anadolu Yaban Koyunu

10

11

13

34

         Envanter Sonucu

  2012

        Anadolu Yaban Koyunu

14

19

16

49

         Envanter Sonucu

     
2012 yılı envanter çalışmaları esnasında çekilen Anadolu Yaban Koyunu fotoğrafları

 

Anadolu Yaban Keçisi 2005-2012 Yılları Envanter Sonuçları (Nunu Vadisi):


     YILLAR

CİNSİ

ENVANTER SONUCU

Yılların Toplamı (Adet)

AÇIKLAMA

Teke

(Adet)

Keçi

 (Adet)

Oğlak

(Adet)

  2005

        Anadolu Yaban Keçisi

13

28

10

51

         Envanter Sonucu

  2006

        Anadolu Yaban Keçisi

22

29

14

65

         Envanter Sonucu

  2007

        Anadolu Yaban Keçisi

41

64

17

122

         Envanter Sonucu

  2008

        Anadolu Yaban Keçisi

39

60

14

113

         Envanter Sonucu

  2009

        Anadolu Yaban Keçisi

40

75

21

136

         Envanter Sonucu

  2010

        Anadolu Yaban Keçisi

31

80

13

124

         Envanter Sonucu

  2011

        Anadolu Yaban Keçisi

42

91

34

137

         Envanter Sonucu

  2012

        Anadolu Yaban Keçisi

40

110

25

175

         Envanter Sonucu
2012 yılı envanter çalışmaları esnasında çekilen Yaban Keçisi fotoğrafları,

 

3) Yılkı Atları;

     

2012yılı envanter çalışmaları esnasında çekilen Yılkı Atları fotoğrafı,


KARADAĞ YABAN HAYVANI YERLEŞTİRME SAHASI

Yılkı Atları   485 Adet


f) Avlak Çalışmaları: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı planlama çerçevesinde ilimizde 2011 yılında Çakırdağı Genel Avlağı ve Nunu Vadisi Devlet Avlağı tescil edilmiştir. Şube Müdürlüğümüzce 2011-2015 yılları arasında toplam 10 adet Devlet ve Genel Avlak yapılması planlanmıştır.
g) Doğaya Kınalı Keklik Yerleştirme Programı: Aşırı avlanma sonucu sayısının azaldığı tespit edilen Kınalı Keklikler ilimizin muhtelif avlak sahalarına yerleştirilmiştir.


     
 

KARAMAN İLİ DOĞAYA KEKLİK YERLEŞTİRME CETVELİ

      YILLAR

2003

2004

2005

2009

2010

2011

2012

GENEL

TOPLAM

      ADET

950

650

300

500

950

2.000

750

6.100


h) Projeler: İl Şube Müdürlüğümüz tarafından ilimizde Av ve Yaban Hayatının korunması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla çeşitli projeler yapılmıştır.

1- Kuş Yemleme İstasyonları: İlimizde karlı günlerde toprağın karla kaplanması nedeniyle besin olanakları ortadan kalkmakta ve bu nedenle her yıl ilimizin, Konya –Karaman, Karaman-Mut ve Karaman-Ereğli yolları üzerine gelen kuşlar trafik açısından tehlike arz etmektedir. Taneli besin alan tüm kuşlar yedikleri sert yiyecekleri öğütebilmek için uygun özellikte kuma ihtiyaç duymaktadırlar. Kuş tarafından yutulan taneli besin ilk durak olan kursakta salgıların yardımıyla yumuşar ve kabuklarından soyulur, buradan ikinci bir mide diyeceğimiz yutulan sert kum ve küçük taş parçacıklarıyla gerçek bir değirmene benzeyen taşlığa geçerek burada öğütülür.  Kuş kum gereksinimini sağlayamazsa hazımsızlığa yol açar bunun arkasından sindirim bozuklukları ve çeşitli besin yetersizliği baş gösterir. Bu nedenle kuşların yola inmesinin en önemli nedeni sıcak asfalt üzerinde ayrışmış olan kumlar ve toprağın karla kaplandığı günlerde söz konusu yolların sıcak olması ve yol üzerindeki besin varlığıdır. Bu nedenle yola inmekte olan kuşların hem yoldan uzaklaştırılması hem de besin takviyesi amacıyla, 2010 yılında Konya –Karaman,Karaman-Mut ve Karaman-Ereğli yolları üzerine 7 (yedi) adet Kuş Yemleme İstasyonları yapılmıştır. 


2- Leylekler Yuvasız Kalmasın Projesi: Bakanlığımız ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan proje kapsamında, 2011 yılında İlimiz Bölükyazı köyü sınırları içerisine 30 adet Leylek yuvası ve 300 adet Kuş yuvası tesis edilmiştir. 2012 yılında ise ilimiz, Boyalı,  Başharman, Dereköy köyleri ile Yollarbaşı kasabası ve Yeşildere kasabası Denircik mahallesine toplam 45 adet Leylek yuvası daha tesis edilmiştir.
3- Karadağ Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına Tanker ile Su Taşıma Projesi: Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde bulunan Karadağ Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına, kurak geçen yaz aylarında su miktarının azalması nedeniyle bölgede yaşamakta olan Anadolu Yaban Koyunu ve diğer yaban hayvanları için su takviyesi yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, kurak mevsimin başladığı Mayıs ayından Eylül ayına kadar geçen 5 ay boyunca Karadağ Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına su takviyesi yapılarak av ve yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanmıştır.
4- Yaban Hayvanı Geçiş ve Yönlendirme Tesisi Projesi: Bilindiği gibi yaban hayvanları karayollarına ani olarak çıkarak trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Bu kazalar, birçok insanın ve yaban hayvanının yaralanmasına, sakat kalmasına ve ölümlerine neden olmaktadır.Özellikle vatandaşımıza yaban hayatını tanıtmak, sevdirmek, farkındalık yaratmak ve olası trafik kazalarını engellemek amacıyla, Karaman-Konya Yolu üzerinde bulunan münferit 4 (dört) adet menfez üzerine, “Yaban Hayvanı Geçiş ve Yönlendirme Tesisi” yapılmıştır.Yapılan bu tesisler sayesinde yaban hayvanlarının karayoluna ani çıkışları engellenerek yaban hayvanlarının menfezlere yönlendirilmesi sağlanmış ve olası trafik kazaları sonucu; insanların ve yaban hayvanlarının yaralanması, sakat kalması ve ölümlerinin azaltılması hedeflenmiştir.
5- Karadağ’ın Ekoturizme Kazandırılması Projesi

İl Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği,  “Karadağ’ın Ekoturizm'e Kazandırılması”projesi tamamlandı. Proje kapsamında;

-Yöre halkına eğitim verildi,

-3 adet teras inşa edildi,

-Alanın doğal ve tarihi yapılarının envanteri çıkarıldı.

-Alana Tanıtım Gezisi Düzenlendi.

-Karadağ’ın Ekoturizm Potansiyel Haritası yapıldı.

-Karadağ’ın Doğal ve Kültürel Varlıkları Kitabı basılarak dağıtımı yapıldı.

-Proje kapanış programı ve Sergi yapıldı.


6-Sokak Hayvanlarına Su Temini Projesi: 

İl Şube Müdürlüğümüzce; Kurak geçen yaz aylarında ilimizdeki sokak hayvanlarının (kedi,köpek vb.) su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 750 adet su kabı temin edilmiş olup, alınan bu su kapları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile il Müftülüğümüzün ’de katkılarıyla okul bahçeleri ve cami avlularına yerleştirilerek sokak hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanmıştır.
7- Akçaşehir Kasabası Çakır Dağı Genel Avlağında Yaban Hayvanları için Su Pınarı Projesi:

İl şube müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde bulunan çakır dağı genel avlağı içerisinde su kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle sıcak ve kurak geçen yaz aylarında avlakta yaşayan yaban hayvanları (kınalı keklik, üveyik, tavşan, tilki vb.) büyük sıkıntılar çekmektedir. Yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilerek, kurak ve sıcak yaz dönemini daha rahat bir şekilde atlatabilmeleri için il şube müdürlüğümüzce çakır dağı genel avlağının muhtelif yerlerine 6 (altı) adet yaban hayvanları için su pınarları tesis edilmiştir.


Çakır Dağı Genel Avlağında;Tesis edilen “Yaban Hayvanı Su Pınarı” yapım çalışmalarından görüntüler


Çakır Dağı Genel Avlağında; Tesis edilen “Yaban Hayvanı Su Pınarlarından” Görüntüler