Skip Navigation Links8. Bölge Müdürlüğü > Avcılar için gerekli belgeler

AVCILAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Avlanma Hakkı:

Avcıların avlanma hakkını elde etmeleri için avcılık belgesi ve avlanma izin kartı almaları zorunludur.

Avcının Avlakta Avlanırken Yanında Bulundurması Zorunlu Belgeler Nelerdir.

Avcılar, yivsiz tüfek ruhsatnamesi, Avcılık belgesi ve Avlanma izin kartını üzerlerinde bulundurmak zorunludur.

Avcılık Belgesi:

18 (onsekiz) yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilmektedir.

Avcılık Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

a) Avcı Eğitim Kursu Bitirme belgesinin aslının şube müdürlüğünce onaylı nüshası,

b) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

c)02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı, (2018/2019 sezonu için avcı derneği üyeleri için 201,30 TL, üye olmayanlar için 220 TL’dir)

d) Süresi geçmemiş av tezkeresi veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenler hariç sağlık raporu ve sabıka kaydı olmadığına dair belge.

Avcılık Belgesinin Vize Edilmesi:

Avcılık belgeleri 492 sayılı kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir.

Avcılık Belgesi Harcı Ne Zaman Yatırılmalıdır?

Avcılık belgelerinin, içinde bulunan yılı takip eden yılın ocak ayı içerisinde harcın maliye birimlerine yatırılması gerekmektedir. Avcılık belgesi harcının içerisinde bulunan yılın ocak ayı içerisinde yaptırılmadığı takdirde gecikme faizi ödenmesi gerekmektedir.

Avlanma İzin Kartını Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir.

Avcılar,

İl Şube Müdürlüklerine avcılık belgesinin fotokopisini, il şube müdürlüğü hesabına yatırılan avlanma izin ücretiyle ilgili banka dekontunun aslını ibraz ederek avlanma izin kartı temin edilebilir.

İldeki şube müdürlüklerinden veya şeflikler'den indirimli avlanma izin kartı almak isteyen avcılar; avcı derneğine üye olduğuna dair dernekçe verilmiş tasdikli yazı veya içerisinde bulunulan yıla ait dernek aidat ödendi belgesini ibraz etmek zorunludur.

Avlanma İzin Kartları Yetki Verilen Avcı Dernekleri ve Av Bayilerinden de Temin Edilebilir.


AVCILAR İÇİN BANKA HESAP BİLGİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası- Konya Şubesi

İban: TR73-0001-0001-6857-3635-27-5001